Skarverennet 2021

Trim Smettbak 20 km:
Løypa Smettbak - Geilo. Buss fra Geilo stasjon til Smettbak.

Registrer deg til køen her